Unutrašnji studio apartman na Tuli, 40 m2

Arhitekt:Pavel Godyaev.
Dizajner:Yevgeny Zhdanov.