Kuhinjski dizajn u modernom stilu

Fotograf:Valentina Vikhritskaya.
Projekt:Maria Vasilenko.