Dnevna soba Art Deco

Fotograf:Sergey Kuznetsov.
Projekt:Olga Savchenko.