Dječja "Mala bajka za princezu"

Namještaj:Bed Carolina, Dream Land.
Projekt:Design Studio Decorator.